Kdo naredi požarni red in koliko nas nekaj takega stane?

Ne glede na to ali smo podjetnik ali pa stanovalec v nekem stanovanjskem objektu, požarni red moramo zagotoviti ali pa vsaj opozoriti odgovorne osebe, da le-tega priskrbijo. Konec koncev, požarni red lahko izdelajo le za to usposobljeni ljudje, ki poznajo zakon o požarnem redu. No, eno takih podjetij, ki nudi to (in tudi druge podobne varnostne storitve) pa je Projekt varnost, ki za vsak objekt lahko izdela požarni red in še to za izjemno nizko ceno. Poglejmo si torej, kako izgleda požarni red in kolikšna je cena, ki jo bomo morali plačati za nekaj, ki našim bližnjim reši življenje.

Kako izgleda požarni red in kolikšna je cena?

Čeprav smo ljudje po navadi mnenja, da so dražje stvari boljše, ni vedno vse, kar je zelo dobro tudi zelo drago. Namreč, požarni red lahko v svojem objektu dobimo že za 120 € (brez davka na dodano vrednost) pri podjetju Projekt varnost. To pa je izjemno nizka cena, sploh ko se zavedamo, da nam nekaj takega lahko reši življenje. No, zdaj pa si poglejmo še, kaj vsebuje dober požarni red, da bomo zares dobro zavarovani pred požarom.

vsak objekt mora imeti požarni red

Požarni red potrebuje vsaka stavba z uporabnim dovoljenjem

 

Vsak dober požarni red bo jasno vseboval nekatere osnovne stvari, kot so lokacije izhodov v sili, lokacije z gasilnimi aparati in zelene napise z besedo “Izhod” nad vsemi izhodnimi vrati. Prav tako pa bo požarni red vseboval tudi evakuacijski načrt, na katerem je mogoče točno videti pot do najbližjega (zasilnega) izhoda. To pomeni, da v nekem objektu lahko zelo hitro vidimo, kje smo in seveda katere poti za izhod so nam na voljo. Celoten načrt je zelo temeljito označen in kaže poleg poti tudi lokacije gasilnih aparatov. S temi grafično nazornimi prikazi, pa se ne znajdemo samo mi kot uporabnik objekta, ampak tudi gasilci, ko nam pridejo na pomoč. Je pa stvari, ki jih red za požare vsebuje še veliko več, a tile so nekako najbolj pomembni. Vsebuje pa tudi stvari in ukrepe, ki služijo kot preventivni ukrepi, da do požara sploh ne pride.

Oglaševanje na spletu prinaša številne konkurenčne prednosti

Oglaševanje na spletu ima konkurenčne prednosti v možnosti doseganja strank v pravem čas, na pravem mestu ter na strokovno učinkovit način. Doseganje strank omogoča oglaševanje na spletu na zelo učinkovit ter hkrati individualen način. Plačnik oglasa ima med drugim možnost, da plača glede na učinkovitost oglasa oziroma oglaševanja ali da sam izbere kakšno učinkovitost si želi.

adwords oglaševanje na spletu

Spletno oglaševanje ni več zakup oglasnega prostora

Oglasni prostor so nudile ter še vedno nudijo klasični mediji. V tem primeru nima oglaševalec enakih možnosti, kot jih nudi oglaševanje na spletu. Oglasni prostor izbere in določi lastnik klasičnega medija oziroma v njegovem imenu določena oseba ali skupina oseb. Oglasnemu prostoru postavi določeno ceno ne glede na obiskanost oziroma ogledanost oglasa. Na voljo je več oglasnih mest, ki se razlikujejo predvsem v potencialni vidljivosti oziroma večji ali manjši možnosti ogleda. Povsem jasno je, da velik oglas na vidnem mestu praktično ni mogoče spregledati. Pri tiskanih medijih so to strani, ki jih bralec vidi takoj, ko medij dobi v roke. Na televiziji in radiu so to termini, v katerih je največ gledalcev oziroma poslušalcev. Oglaševalec se lahko zanese na oceno učinkovitosti oglasa, ki jo oblikuje na podlagi nekaterih znanih dejstev.

Nima pa možnosti, da bi plačeval za dejanski ogled, kot omogoča oglaševanje na spletu. Podobnosti s klasičnim oglaševanjem lahko oglaševanje na spletu najde v nekaterih značilnostih. Največ zanimanja za oglaševanje na spletu imajo velika podjetja, kar je hkrati značilnost oglaševanja na klasičnih medijih. Statistika govori, da se za oglaševanje na spletu odloča več kot tretjina velikih podjetji, triindvajset odstotkov srednje velikih podjetji ter devetnajst odstotkov malih podjetji. Za oglaševanje na spletu se uporablja različne metode. Najbolj priljubljena je metoda ciljnega oglaševanja, ki temelji na ključnih besedah ali vsebini spletnih strani, manj priljubljene so metode sledenju preteklih aktivnosti uporabnikov internata, geolokacijsko oglaševanje ter druge metode za oglaševanje na spletu.

 

Internet Ljubljana, brezplačno omrežje

Internet Ljubljana je deloma brezplačno omrežje .

Sodobna komunikacije zahtevajo hitro pridobivanje, posredovane ter ustvarjanje zanimivih vsebin. Potrebujemo jih na praktično vsakem koraku, s tem pa hitreje pridemo do želenega. V ta name danes uporabljamo številne sodobne naprave, njihovo delovanje podpira Internet Ljubljana. Uporaba loči dva med seboj različna pristopa. Prvi je profesionalna raba, druga je uporaba v prostem času. Profesionalna raba danes poteka bodisi znotraj prostorov podjetja, bodisi zunaj njega. Več uporabe zunaj ali znotraj podjetja je odvisno od dejavnosti, aktualnih aktivnosti ter drugih dejavnikov. Znotraj podjetji je Internet Ljubljana bolj uporabljen, ko je večina aktivnosti opravljena znotraj sedeža. Obratno je več zunanje rabe takrat, kadar se aktivnosti večinoma opravljajo zunaj sedeža podjetja. Razlika je predvsem v opremi ter zahtevani podatkovni podpori. Znotraj podjetja imamo več naprav, ki potrebujejo ustrezno podatkovno podporo. Poleg računalnikov, prenosnikov, pametnih telefonov, tablic in drugih naprav, ki jih zlahka prenašamo in so lahko koristno uporabljani tudi na terenu, se v notranjosti uporabljajo še naprave, kot je tiskalnik ter druge naprave. Internet Ljubljana lahko ponudi uporabno storitev tudi v prostem času, doma ter pri vseh aktivnostih zunaj profesionalne rabe. Danes je podpora pretoka informacij zelo zahtevna in hkrati zaželena. Želimo, da si v trenutku ogledamo vsebino ali jo ustvarimo in pošljemo želenemu naslovniku. Za to je potrebna dobra pretočnost. Internet Ljubljana omogoča kakovostno pretočnost, kar uporabnikom zagotavlja kakovosten in hiter sprejem vsebin. V sodobnem času je to pomembno, saj od pretočnosti ni odvisna zgolj naša kakovost življenja, ampak tudi okolica. Informacije nam danes podpirajo številne aktivnosti, brez njih ne želimo tvegati in narediti naslednjega koraka. Internet Ljubljana omogoča uporabnikom hiter sprejem želene informacije in ustrezen korak naprej, s tem pa v sodobni družbi sprostimo prostor oziroma omogočamo tudi drugim pridobiti prej zasedeno .

Internet Ljubljana omogoča bivanje in ustvarjanje primerno sodobni družbi in posamezniku.

Naši hobiji

Ljudje si preganjamo čas z različnimi hobiji, za nekatere je to šport, za druge družabne igre, tretji radi plešejo, četrti pa radi ustvarjamo in tako dalje.

Moj najljubši hobi je ustvarjanje vseh vrst, rad slikam, ustvarjam iz modelirne mase, lesa in še kaj bi se našlo. Tak hobi pa ni samo izredno zanimiv, temveč tudi izredno praktičen. Svoje izdelke nemalokrat podarim za darilo. Če ste pri svojem hobiju dobri in uspešni lahko te izdelke podarite marsikomu, ki ga cenite.

Z ustvarjalnostjo boste razvijali tudi levo polovico vaših možganov. Za ta hobi ne potrebujete posebnih pripomočkov, večino jih najdete tudi v vašem domu, to so lahko štampiljke, škarje, luknjači, kuverte in barvni papir, lepilni trak, perle, rožice, trakovi in drugi pripomočki. Kot sem že rekel imate večino pripomočkov že doma, še vedno pa se kdaj splača pokukati v kakšno trgovino za ustvarjalne.

Ena izmed trgovin v kateri redno kupujem manjše izdelke je spletna trgovina Ustvarjalni dotik. Njihova ponudba je velika, zato vedno dobim tisto kar rabim, izdelke pa pošljejo hitro in brez težav. Marsikdaj sem med nakupovanjem dobil tudi veliko novih idej. Pri idejah pa mi je v veliko pomoč tudi svetovni splet. Kot otrok se spomnim, da sem bil naročen na slovenski reviji Tim in pa Unikat, to sta bili po mojem mnenju dve izmed najboljših revij za ustvarjalne. Dandanes ne vem več, če še obstajata, veliko uporabnih stvari pa najdem na spletu prek iskalnikov. Občasno pa kupim tudi kakšno revijo v trgovskem centru.

Optimizacija spletnih strani pomoč spletnemu trženju

Optimizacija spletnih strani je pomoč spletnemu trženju .

Spletno trženje, kateremu v pomoč je optimizacija spletnih strani, ej sodobna oblika soočenja ponudbe in povpraševanja. Ponudba in povpraševanje se na trgu srečujeta od nekdaj. Razlika je zgolj v tem, da se spreminjajo načini, oblike, pristopi in mnoge druge lastnosti trženja. Današnja oblika spletnega trženja je zgolj ena od oblik trženja. Razlikuje se od vseh predhodnih oblik, zagotovo pa se bo spreminjala tudi v prihodnosti. Spremembe bodo narekovala tehnika, napredek, spreminjanje družbe in mnoge druge lastnosti, katerim bomo oziroma bodo soočeni v prihodnosti. Optimizacija spletnih strani pripomore k lažjemu srečevanju ponudbe in povpraševanja. V veliki meri je optimizacija spletnih strani namenjena boljši predstavitvi določene ponudbe ali določenega povpraševanja. V ta namen optimizacija spletnih strani
izvede aktivnosti, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti določene ponudbe ali povpraševanja. Optimizacija spletnih strani ima v ta namen kar nekaj različnih možnosti. Izbere jih predvsem glede na dane možnosti in zahteve. Dane možnosti in zahteve so lahko bolj ali manj posebne in individualno določene. Glede na zahteve in individualnost se optimizacija spletnih strani rvana bolj ali manj v skladu z točno določenimi prijemi. Seo optimizacija posega v delovanje iskalnikov. Delovanje iskalnikov je lahko bolj ali manj regulirano. Zahteve za regulacijo so vedno večje in se kažejo v različnih smereh in potezah. Vedno več je in bo regulacije v smeri ločevanja dobrih in manj dobrih spletnih strani in njihovih vsebin. Glede na vsebino se bodo spletne strani tako kot v prihodnosti tudi v bodoče delile na tiste, ki obiskovalcem nudijo kakovostne vsebine in tiste, ki imajo podpovprečne vsebine. Glede na ti dve nasprotji bodo kakovostne spletne strani, spletne strani, ki nudijo kakovostno vsebino uvrščene vije. Spletne strani s podpovprečno vsebino bodo obratno uvrščen na naj nižje položaje v iskalniku.

Optimizacija spletnih strani v veliki meri odloča o prepoznavnosti in uspešnosti.

Google local, prinaša koristi

Google local nam prinaša koristi .

Koristi Google local prinaša tako povpraševanju kot ponudbi na trgu. Trg je zaznamovan s povpraševanjem in ponudbo. Google local omogoča, da se ponudba in povpraševanje srečata na enostaven in priročen način. Pred leti so bile poti do soočenja povpraševanja in ponudbe bistveno bolj dolge in zakomplicirane. Za soočenje povpraševanja in ponudbe je bilo potrebno veliko več energije, tudi čas, ki je pretekel od oglaševanja ponudbe do časa sprejema te ponudbe s strani povpraševanja je bil bistveno daljši. Google local vse te časovne, komunikacijske in druge ovire rešuje v trenutku. Včasih je ta trenutek trajal dneve, tedne, mesece. Poti in komunikacije svoj čas niso bile tako razvite tako kot danes, zato je človek potreboval bistveno več časa za pridobivanje zgolj osnovne informacije. Zato je napredek, ki ga je Google local vnesel vsestranski. Poleg same ponudbe, se v informacije vnese tudi morebitne spremembe. Tako lahko Google local prepreči, da bi ponudba ne dosegla povpraševanja, da ponudba ne bi bila zavedena zaradi nastalih sprememb ter mnogo drugega. Novost Google local bo skozi čas zagotovo doživljal spremembe. Praktično bo na eni strani sledil novostim, na drugi strani bo narekoval spremembe. Vsaka praktična in uporabna novost na trgu, ki je dobro sprejeta s strani kupcev, uporabnikov in druge zainteresirane javnosti, se kaj hitro razširi. V najboljšem primeru imam možnosti, da postane referenca, pojem. Zelo dobrodošle so spremembe, ki ljudem koristijo in prinašajo izboljšave čim večjega števila vsakdanjih aktivnosti. Na ta načina lahko hitreje in enostavneje opravimo množico aktivnosti, posledično se nam kakovost življenja izboljša zaradi več preostalega časa za druge aktivnosti. Danes na račun takšnih sprememb lahko aktivnosti opravljamo hitreje, še bolje pa je, da preostali čas koristno opravimo za nam všečne aktivnosti.

Google local je pomembna pridobitev, ki bo svoje dobre lastnosti uveljavljala v prihodnosti, v nekaterih primerih pa narekovala prihodnost.

Več si preberite tukaj.

Kako izbrati pravega poštnega odjemalca

Microsoft Outlook je na svetovni ravni dolga leta prevladal med e-poštnimi odjemalci. Kot popularna konkurenca sta se pojavila Gmail in Yahoo mail. Tudi razvijalci Mozille Firefox so ponudili izredno atraktivno verzijo poštnega odjemalca, ki se imenuje Thunderbird. Če imate že izbrano domeno in paket gostovanja, je morda čas, da se odločite še za ustreznega poštnega odjemalca. Tokrat bomo primerjali Thunderbird in Microsoft Outlook.

 

Cena

Če iščete nizko cenovnega odjemalca pošte, bo Mozilla Thunderbird pravi za vas, saj je brezplačen. Čeprav nima vseh funkcij, ki jih ima Outlook, ima na voljo mnogo podobnih dodatkov. Mozilla Thunderbird pride v poštev tudi, če ne boste potrebovali dostopa do Micosoftovih Exchange poštnih strežnikov.

Thunderbird vam bo dovolil ustvariti več e-mail računov, nekatere funkcije vam bodo omogočile celo ustvariti e-poštni naslov z vašim priimkom kot domeno.

 

Multi-Platforme

Outlook 2013, kot Microsoftov produkt, deluje samo na Windows 7 ali Windows 8 OS. Medtem ko Thunderbird deluje na Windows 7, Windows8, Vista, Windows XP, Linux in Mac OS.

Če znate poiskati POP3, IMAP ali SMTP strežniške naslov pa lahko vašega Thunderbird odjemalca uporabite za Outlook.com, Hotmail ali celo Gmail. Dodatna prednost je, da se to namestitvijo izognete oglaševanju, ki obkrožajo druge odjemalce pošte. Poleg tega se izognete dodatnim stroškom (npr: Yahoo Mail zaračuna dostop do strežnika).

 

Nastavitve strežnika

Pri Outlooku in Thunderbirdu lahko določite strežniške naslove, ki so potrebni za različne poštne ‘providerje’. Druga možnost za dodajanje računa Čarovnik za nov račun. Če se odločite iz Outlooka prenesti svoje stike v Thunderbird, je to izredno preprosto. Samo odprete kontakte, kliknete na orodja in izberete možnost izvozi. Poleg tega pa lahko izberete hkratni prenos kontaktov in pošte.

Thunderbird in Outlook samodejno predlagata naslove kadar začnete sestavljati e-mail.

Outlook ima močan spomin za prejšnja sporočila ter možnost vnosa slik iz socialnih omrežij (LinkedIn). Z Mozilla Thunderbird pa lahko dodate več telefonskih številk in e-poštnih naslovov na en kontakt.

 

Koledar

Outlook koledar je popolnoma integriran z e-pošto in kontakti. Opravke lahko dodajate s klikom na mesečno tedensko ali dnevno sekcijo. Za vsak opravek lahko vključite tudi intervale ponavljanja; kar je idealno za rojstne dneve, obletnice in podobno.

Še ena izjemna funkcija Outlook koledrja pa je možnost ogleda več koledarjev. Če imate službeni in osebni koledar, ju lahko postavite skupaj in tako vidite vse obveznosti. Thunderbird v osnovi nima koledarja, obstaja pa vtičnik Lightning, ki služi kot koledar.

 

V Outlooku lahko pišete več različnih emailov hkrati. Thunderbird nudi enako funkcijo, s tem za osnutke shranjuje vsako minuto, kar je lahko izjemnega pomena. Frekvenco avtomatičnega shranjevanja lahko tudi nastavite.

 

Outlook vodi v sinhronizaciji z mobilnimi napravami, saj lahko s svojimi Iphone ali Andoroid telefonom sinhronizirate koledar, stike in zapiske.

 

Open source

Ker je Thunderbird odprto kodni odjemalec, ga lahko mnogi programerji izboljšajo ali prilagodijo. S tem ko je Mozilla v letu 2012 objavila zaustavitev razvoja (izdajajo le še posodobitve za varnost in vzdrževanje), je dala proste roke odprto kodni skupnosti.

Outlook je močno povezan z osnovnimi in korporativnimi računalniškimi svetovi, medtem ko Thunderbird uživa svobodo razvijanja izven uradnih mej. Je hiter zanesljiv in stabilen.

 

Pomembno je tudi da izberete kvalitetnega ponudnika za gostovanje E-pošte. Zanesljivost pri delovanju E-pošte je zagotovo vedno na prvem mestu.

Kateri odjemalec spletne pošte pa vam bolj ustreza? Zapišite v komentarje.

 

Več si preberite tukaj.

gTLD in ccTLD – prednosti in slabosti generičnih in državnih domenskih končnic

Generične domene – gTLD

Nekatere domene so omejene za registracijo medtem ko druge niso. Da so omejene, pomeni, da morate za njihovo registracijo najprej izpolnjevati določene kriterije. Na primer, da imate nek muzej, boste zelo verjetno dobili pravice za registracijo generične domene z domensko končnico .MUSEUM.

Seznam popularnih generičnih domen in njihov namen:

 • ·aero – za letalske prevoznike; omejena
 • ·arpa – za internetni arhitekturni svet, omejena
 • ·biz – poslovna in komercialna raba
 • ·cat – za katalonski jezik in kultura
 • ·com – poslovna, osebna oz. kakršnakoli raba
 • ·edu – izobraževalne institucije samo v ZDA, omejena
 • ·gov – za vladne organizacije ZDA, omejena
 • ·guru – za ljudi ali organizacije, ki so v nečem res dobri in to želijo deliti z ostalimi
 • ·info – informativna raba
 • ·int – za mednarodne organizacije, omejena
 • ·jobs – zaposlitvena raba, omejena
 • ·mil – vojska ZDA, omejena
 • ·mobi – za mobilne naprave, omejena
 • ·museum – za muzeje, omejena
 • ·name – za posameznike
 • ·net – prvotno za omrežja, danes neomejena raba
 • ·org – prvotno za organizacije, danes neomejena raba
 • ·tel – za storitve med ponudniki telefonskih in internetnih storitev
 • ·travel – za potovalne agencije, letalske linije, turistične biroje, hotele, omejena

 

Večina podjetij najprej registrira domene .COM. Nato pa običajno ccTLD domeno (domeno s končnico, katera predstavlja državo), za Slovenijo velja domena .SI. Ker je COM domena zelo poznana je dobra za promoviranje znamk.

 

Prednosti generičnih TLD domen:

*primerne za internacionalni trg

*domačnost .COM domene, ki je neprimerljiva z ostalimi

 

Slabosti generičnih TLD domen:

*Težko se najde dobro in obenem prosto generično domeno

*Običajno generične rangirajo nižje kot države domene. Npr. Na Švedskem so .SE domene veliko bolj cenjene in kredibilne kot generične TLD domene.

 

Državne domene – ccTLD

Glede na vsebino strani in obiskovalce ste verjetno že premislili ali bi morali registrirati ccTLD ali poiskati želeno končnico kje drugje. Države evropske unije pogosto za strani v angleščini uporabljajo kar domeno .COM in za strani v svojem jeziku svojo ccTLD. Na primer, če imate slovensko spletno stran, ki cilja na slovenski trg, je bolje, da registrirate .SI domeno. V kolikor bo pa vaša stran tudi v angleškem jeziku in nameravate tudi na svetovni trg pa je priporočljiva tudi registracija .COM domene. Čeprav pa je priporočljivo v vsakem primeru registrirati obe domenski končnici, da vam je konkurenca ‘ne ukrade’. Za začetek pa bi bili dobro preveriti katere ccTLD domene so odprte za registracijo in katere ne (npr. .EU domene lahko registrirajo samo prebivalci Evropske Unije).

 

Prednosti državnih ccTLD domen:

*Državnim končnim ljudje bolj zaupajo

*Spletna stran bo zelo verjetno rangirala višje v določeni državi

 

Slabosti državnih ccTLD domen:

*nekatere ccTLD domene imajo omejitve za registraciji

*letne cene za državne domene so običajno višje

*plačila za registracijo ali obnajvljanje so lahko zapletena, saj nekateri ponudniki sprejemajo le spletno plačilo.

 

 

Več si preberite tukaj.

Zakaj je turistična agencija najboljša odločitev, ko se odločite za potovanje?

Turistična agencija je stičišče vseh informacij, ki jih potrebujete, če se odpravljate ali na krajši oddih ali pa na daljše potovanje. Ne glede na to ali se odpravljate na krajši izlet ali pa na daljše počitnice, kadarkoli ne najdete prave ideje kam se odpraviti, je pravi čas, da poiščete kakovostno turistično agencijo, ki vam bo pri tem še kako pomagala. Najlepše in najboljše je, če lahko načrtujete dopust, ki je prav vam značajsko najbolj blizu, se sklada z vašo osebnostjo, s temperamentom in vam je kot pisan na kožo. Pred vami je kar nekaj tednov, za oddaljeno potovanje pa kar nekaj mesecev, da boste naredili svoj plan potovanja, poiskali najboljšo in, če se le da, tudi najcenejšo obliko namestitve, prevoza in urejanja najrazličnejših dokumentov, ki jih potrebujete za potovanje.

Turistična agencijaZa popolno in celovito potovanje, brez nepotrebnih nevšečnosti je turistična agencija tisti, ta pravi kraj, kjer boste dobili vse, kar potrebujete pred in med samim potovanjem. Res drži, da je v današnjem času internet tisti, na katerem lahko najdete veliko informacij, tudi v vezi s potovanjem in, da vam omogoča neposredne rezervacije številnih turističnih aranžmajev, vendar kljub temu velja določena mera pazljivosti. Vedno izbirajte turistično agencijo, ki je kakovostna in zaupanja vredna, kar pa pomeni, da je preverjena s strani vaših predhodnikov, ki so z njimi že potovali. Preverjena turistična agencija ima široko in popolno ponudbo, tako boste lahko pri njih brez velikih težav dobili pomoč ali pa nasvet, ki vam bo pomagal pri rešitvi morebitnih težav. Turistična agencija je še posebej dobrodošla takrat, ko potujete v eksotične in oddaljene dežele, med ljudi, katerih navade in običaji vam niso prav nič poznani. Turistična agencija vam bo pomagala tudi na področjih, za katere sami niti ne pomislite, a so pri potovanju zelo pomembna.

Zakaj je potrebno redno čistiti preproge in žimnice?

Preproge in žimnice je treba redno čistiti, saj so pravo gojišče za bakterije. Čiščenje preproge bi morala biti vsakodnevna rutina saj se, če tudi na njih še tako pazimo, slej ko prej umažejo. Na njih se nabirajo prah, drobci hrane, umazanija s ceste, predvsem pa je preproga dobra vaba za alergene. Podobno je s čiščenjem žimnice. Žimnica bo precej bolj čista, če boste vsaj enkrat na mesec iz nje odstranili prah. Priporoča se, da vedno, ko menjate posteljnino, žimnico temeljito posesate. Če se preproga ali žimnica umaže, jo je treba očistiti, kar je še posebej pomembno pri žimnicah, na katerih spijo otroci. Toplina materiala preproge in žimnice je ugodna, zato privablja številne žuželke in škodljivce, ki se začnejo prehranjevati z vlakni v materialu in ga počasi uničijo. Prav tako lahko umazanija, predvsem v preprogi povzroči neprijeten vonj v stanovanju, kar je še posebej moteče, ko pridejo v hišo gostje. Preproge in žimnice pa je treba redno čistiti še posebej tam, kjer so vlažni prostori, saj lahko nastanejo plesni, ki povzročijo kožne alergije, kar je še velika težava pri otrocih, ki imajo težave z občutljivostjo kože, saj lahko draženje povzroči hudo okužbo kože.

Današnji ogrevani prostori, ki povprečno držijo temperaturo okrog 20 °C, so idealno gojišče pršic. Pršice se hranijo s povrhnjico stanovalcev, dobro pa se počutijo v prostorih z bolj ali manj stalno temperaturo. Čeprav preproge in žimnice redno čistimo s sesalnikom, je pomembno, da jih čistimo z ustreznimi čistilnimi sredstvi, ki so neškodljiva za zdravje, še bolje pa, da jih čistimo globinsko. Globinsko čiščenje preproge pomaga, da predvsem preproga ostane dolgo lepa in trajna. Ker globinsko čiščenje preproge in žimnice odstrani pršice in droben prah, se še posebej pri ljudeh, ki imajo težave z alergijami, globinsko čiščenje priporoča vsaj enkrat na mesec.