Logistični tehnik je zelo zanimiv poklic

Skladišča so sestavni del vsake proizvodne linije ali trgovskega podjetja in so namenjeni skladiščenju različnih izdelkov, ki so pripravljeni za nadaljnji transport. Delo v skladišču je izjemno razvejano in ne vključuje zgolj sprejemanja in oddajanja blaga, ampak še mnogo drugih nalog, kot so na primer pakiranje, skladiščenje, komisioniranje ali deklariranje blaga. Pri tem se uporablja sodobna informacijska tehnologija, zato ni nič nenavadnega, da je poklic logistični tehnik dandanes zelo aktualen za številne iskalce zaposlitve in mlade ljudi. Področje logistike je izjemno razvejano, zato so vsem, ki so se izobrazili za ta poklic, na voljo različne možnosti zaposlitve. Lahko se zaposlijo v katerem koli državnem ali zasebnem podjetju na področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja in načrtovanja prometnih in logističnih tokov. Dolgoročno gledano je logistični tehnik tudi poklic prihodnosti, saj transport blaga zagotovo ne bo zamrl, z vedno večjim pretokom blaga med državami, pa se transportni promet le še povečuje.

logistični tehnik je zelo zanimiv in razgiban poklic

Logistični tehnik je izobraževalni program prihodnosti

In kako je najbolj enostavno pridobiti naziv logistični tehnik? Odgovor je zelo enostaven: z vpisom v enega od programov logistični tehnik. Le ta omogoča pridobitev osnovnih znanj, kot tudi vseh strokovnih kompetenc in opravljanje izpita za viličarja. Za pridobitev izobrazbe sta na voljo dve poti. Če imamo končano osnovno šolo, potem se lahko vpišemo v štiriletni strokovni izobraževalni program. Če pa imamo končano že kakšno drugo triletno poklicno šolo, se lahko vpišemo v dvoletni poklicno tehniški izobraževalni program, s katerim bomo prav tako pridobili naziv logistični tehnik.Poleg vseh kompetenc, ki ji pridobimo s tem izobraževalnim programom, pa so pomembne tudi vse druge osebnostne lastnosti, ki lahko prav tako vplivajo na uspešnost našega dela. Logistični tehnik je vsakodnevno v stiku s strankami, zato vsakogar, ki ga ta poklic zanima, odlikujejo lastnosti, kot so na primer samoiniciativnost, organiziranost, prijaznost in komunikativnost. Vse te kompetence boste osvojili v šoli BB.

Avtošola z odlično ponudbo

Ni vseeno, pri katerem ponudniku se odločimo za opravljanje šolanja za pridobitev vozniškega dovoljenja. Pravzaprav ima avtošola na to zelo velik vpliv, tako da se splača nekoliko pozorneje posvetiti izbiri pravega izvajalca. S tem vplivamo na celotno izkušnjo, seveda pa tudi na pridobljena znanja in veščine. Pridobitev vozniškega dovoljenja pomeni le potrditev osnovnih spretnosti in pravno podlago za legalno vožnjo, ne zagotavlja pa v vsakem primeru enakih kompetenc na cesti. Pri nekaterih šolah je možno pridobiti odlične spretnosti in veliko samozavesti na cesti že pred opravljanjem izpitne vožnje – takšna avtošola je vsekakor boljša, tudi če v končni fazi vsako vozniško dovoljenje prinaša enake možnosti. Poleg tega so nezanemarljive tudi razlike v cenah in poteku šolanja, predvsem v programih, ki lahko vključujejo različne preizkuse. Ne gre namreč le za vožnjo in izpit, avtošola mora ponuditi še opravljanje drugih obveznosti, ki vodijo do pridobitve vozniškega dovoljenja. Najbolj opazne bodo prednosti in slabosti izvajalcev pri tečaju in izpitu CPP, pa tudi pri drugih postopkih se pokažejo določene razlike. Je pa možno že iz ponudbe ugotoviti, katera avtošola bo ponudila največ zadovoljstva – splača se iskati tiste, ki imajo v ponudbi celovite programe za pridobitev vozniškega dovoljenja želene kategorije. Takšni programi so praviloma tudi cenejši, sploh tisti, ki vključujejo tako teoretično šolanje in preizkuse kot tudi praktično usposabljanje s končno izpitno vožnjo.

Pridobite vozniško dovoljenje z Avtošolo B&B.

Cenovno ugodna avtošola

Avtošola bo seveda zahtevala plačilo za šolanje in usposabljanje, kar lahko pomeni veliko finančno obremenitev. A to še ni razlog za izbiro najcenejše šole! Vsekakor je vredno v šolanje in usposabljanje investirati, saj pridobljene spretnosti v veliki meri odločajo o samozavesti in varnosti na cesti. Pravzaprav bo dražja avtošola višjo ceno verjetno brez težav upravičila z nadstandardom pri celotnem postopku in z boljšim končnim rezultatom, čeprav so lahko povsem zadostne tudi cenejše šole.

Višja strokovna šola Ljubljana, odlična alternativa slovenskega izobraževalnega sistema

Višja strokovna šola Ljubljana je odlična alternativa slovenskega izobraževalnega sistema. Na izbiro je pet programov, izobraževanje poteka v Ljubljani in Kranju. Višja strokovna šola Ljubljana omogoča postati inženir in pridobiti stopnjo izobrazbe VI/1.

Višja strokovna šola

Sodobno pridobivanje znanja in kompetenc

Učni program je zasnovan in izpeljan na sodoben način, višja strokovna šola Ljubljana je odlična priložnost za napredovanje. Napredovanje je mogoče na poklicni kot osebni ravni. Na osebni ravni se izobraževanje zelo pozna, saj gre za pridobitev številnih novosti ter številne spremembe. Študij zahteva več discipline, prilagajanje urnikov ter predvsem osredotočenje na zadani cilj. Pri tem pridobimo sposobnost organiziranja razpoložljivega časa ter sposobnost boljšega izkoristka prostega časa. Zelo pomemben je tudi občutek dobrega izkoristka razpoložljivega prostega časa. Izobraževanje na poklicni ravni je vedno bolj stalnica, težko bi našli poklice in delovna mesta brez potrebe po izobraževanju od začetka do upokojitve. Leta pri tem ne igrajo posebne vloge, saj se v izobraževalne programe vpisujejo ter se izobražujejo tudi starejši. Odločajo se za nadgradnjo svojega znanja in izkušenj, višja strokovna šola Ljubljana pa je lahko tudi povsem nova poklicna usmeritev. Za novo poklicno usmeritev se je največkrat najbolje odločati takrat, ko obstoječa še vsaj razmeroma dobro funkcionira. Nova poklicna usmeritev je lahko izbrana na različnih osnovah. Nekateri jo izberejo po osebnih željah, drugi po različnih zunanjih informacijah, referencah ter preko raznih drugih zunanjih dejavnikih. Kako uspešna je višja strokovna šola Ljubljana ve že veliko oseb, te sodijo med najboljše reference. Poleg samih strokovnih informacij, so koristne tudi zelo vsakdanje in praktične informacije. zainteresirane zanima, kako ima višja strokovna šola Ljubljana organizirana predavanja, izpite in druge podobne podrobnosti. Posebna prednost je, da višja strokovna šola Ljubljana stoji bodočim inženirjem ter inženirjem vedno ob strani. Začne se z uvodnim predavanjem, naslednji korak je diplomski izpit, nazadnje pa višja strokovna šola Ljubljana spremlja karierni napredek diplomantov preko alumni kluba. Za več informacij prveri stran https://www.bb.si.

Adr, usposabljanje voznikov, ki prevažajo nevarne snovi

Adr je usposabljanje voznikov, ki prevažajo nevarne snovi. Pogosto pojem adr uporabljamo namesto pojma nevarno blago. Ter obratno : nevarno blago razumemo kot adr. Pojem adr je kratica za angleški izraz European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Nevarno blago je razvrščeno v več razredov, prepisano je označevanje vozil za prevoz nevarnih snovi. Vozniki nevarnih snovi morajo opraviti začetno osnovno ali specialistično usposabljanje, po petih letih ga morajo obnoviti.

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti

adr izpit

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti ali adr je mednarodni sporazum med državami. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi. Njegov nastanek temelji na Evropskem sporazumu o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. Poznamo ga pod oznako RID, začel pa je veljati leta tisoč osemsto devetdesetega leta. Adr je bil podpisan tridesetega septembra tisoč devetsto sedeminpetdeset, podrobnejša pravila priloge A in B adr so bila objavljena dvanajst let pozneje. Za prevoz nevarnih snovi, morajo biti vozniki posebej usposobljeni. Udeležiti se morajo osnovnega usposabljanja, ki poteka v obliki tečaja. Ta obsega 18 učnih enot. Vozniki cistern, ki prevažajo nevarno blago v količinah nad kubični meter, se morajo dodatno udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga v cisternah.

Specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi v cisternah je razdeljen na dvanajst učnih enot in praktične vaje. Vozniki, ki prevažajo nevarno blago prvega razreda ena, se morajo udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda ena. Specialistično usposabljanje za prevoz nevarnega blaga razreda ena obsega osem učnih enot. Pridobljeno znanje se potrdi s certifikatom adr, ki traja pet let. Po preteku petih let, vendar pred iztekom certifikata, mora voznik na obnovitveno usposabljanje. Namenjeno je posodabljanju znanja prevoza nevarnih snovi. Obnovitveno usposabljanje traja dva dni oziroma polovico časa, predpisanega za začetno osnovno ali začetno specialistično usposabljanje. Usposobljenost voznika za prevoz nevarnega blaga potrjuje certifikat adr.

 

Konference Hrvaška že vrsto let

Že vrsto let so konference Hrvaška med najbolj priljubljenimi v poslovnem svetu. Če želite svoje poslovne partnerje očarati, ni vseeno, kje se odvijajo konference Hrvaška pa jih nedvomno ne bo razočarala. Kot je vsem dobro znano, je Hrvaška turistična država, ki že mnoga desetletja veliko vlaga v turizem. V zahodnem svetu je poslovni turizem razširjen že precej časa, sedaj pa se konference Hrvaška širijo tudi na to območje. Zato je mnogo hotelov na Hrvaškem moderniziralo svoje objekte in prilagodilo ponudbo tudi temu segmentu trga.

Če se odločate, da bi se konference Hrvaška izpeljale tam, potem morate biti pozorni na nekaj ključnih elementov, od katerih bo odvisen uspeh vaše konference. Najprej morate določiti, kdo je ciljna publika. Velika napaka številnih konferenc je, da povabijo preveč raznolike goste, tako je program preveč širok in kadar raste zanimanje enih gostov pada zanimanje drugih in obratno. Na koncu pa se takšne konference Hrvaška izkažejo kot neuspešne. Zato raje pripravite več ločenih konferenc z ožjo vsebino za več različnih ciljnih poslušalcev.

Pomembno je tudi to, da so vsi govorniki dobro ozvočeni. Za konference Hrvaška je poskrbljeno v hotelih, ki imajo posebej opremljene konferenčne sobe. Najnovejša avdio video tehnologija omogoča, da je prenos glasu do vseh udeleženih najboljša možna. Kadar najemate konferenčno dvorano raje vzemite malce večjo kot premajhno. Sicer drži, da je običajno število povabljenih tisto, ki obvelja na koncu, vendar še vedno lahko pride kakšen dodaten pomemben gost. Še posebej takrat, ko je konferenca namenjena predstavitvi produktov, je vsa zainteresirana javnost dobrodošla.

Brez dvoma so konference Hrvaška odlična izbira. Pa ne le zato, ker so hoteli in konferenčne dvorane sodobno opremljene in privlačne, ampak tudi zato, ker lahko ob konferenci izpeljete še kakšen zabaven turistični program z obiskom kakšne znamenitosti ali pa pripravite sprejem gostov v kakšni kvalitetni gostilni z izbrano mediteransko hrano in pijačo.

http://www.maistra.si/

Horizont: inštrukcije matematike

Horizont inštrukcije matematikeMatematika je znanstvena veda, s katero se posameznik seznanja že hitro po vstopu v svet. Z matematiko se povezuje tudi več drugih ved, kot so kemija, fizika, statistika in podobno. Seveda je matematika tudi obvezni predmet v šoli, kateri zajema več ur na urniku vsakega učenca. Vendar pa se veliko učencev, dijakov, študentov in odraslih srečuje s problemi pri učenju ali razumevanju matematike. V današnjem tempu življenja zagotovo starši ne najdejo več toliko časa, da bi svojim otrokom pomagali pri učenju in jim razložili snov. Prava rešitev pa so zagotovo inštrukcije.

Inštrukcije matematike izvaja tudi center za inštrukcije Horizont. Gre za inštrukcije matematike za srednje šole in gimnazije, katere so namenjene vsem dijakom, torej tistim, ki imajo učne težave in želijo doseči minimalne oziroma temeljne standarde, kot tistim, ki si želijo višjo oceno oziroma doseči zahtevnejši standard pri matematiki. Horizont poskrbi za to, da bo vsakdo pripravljen na pisno ali ustno preverjanje znanja pri matematiki, da bo zmožen popraviti negativne ocene ter uspešno opraviti izpite in maturo. Pri inštrukcijah matematike pa se seveda poučuje vsebine iz učnega načrta matematike.

Na spletni strani centra Horizont si boste lahko ogledali te učne vsebine in se preko kratkega spletnega obrazca tudi naročili na inštrukcije matematike. Podatke o ceni inštrukcij boste našli na dnu spletne strani, lahko pa si boste ogledali tudi ponudbo ostalih inštrukcij. Horizont vam namreč poleg inštrukcij matematike nudi tudi inštrukcije fizike, kemije, angleščine, nemščine, ekonomije, statistike in še marsičesa drugega. Izboljšajte svoje znanje in postanite bolj samozavestni tudi vi.

Kako izgledajo jezikovni tečaji?

Jezikovni tečaji so tečaji, namenjeni ljudem, ki se želijo naučiti novega jezika, ali pa le poglobiti svoje znanje o nekem tujem jeziku. Poznamo različne vrste jezikovnih tečajev, razlikujejo pa se glede na sam tuji jezik, ki se ga udeleženci učijo, glede na starost in izobrazbo udeležencev in pa glede na zahtevnost jezikovnega tečaja. Na primeru tečaja italijanščine si poglejmo, kako sploh izgledajo jezikovni tečaji. Jezikovni tečaji običajno potekajo nekajkrat na teden in v manjših skupinah, tako da so lahko bolj učinkoviti. Tečaj italijanščine bi tako na primer potekal 2x tedensko, kjer bi bilo od 10 do 20 udeležencev. Skupine udeležencev so majhne zato, da lahko udeleženci med seboj več komunicirajo. Tečaj tujega jezika običajno obsega določeno število v naprej zakupljenih ur. Te učne ure potekajo v učilnicah s slovenskim profesorjem in native speakerjem. V primeru tečaja italijanščine bi bil native speaker seveda Italijan.

kako izgledajo jezikovni tečaji v jezikovni šoli

Določene ure jezikovnega tečaja so namenjene tudi intenzivnemu komunikacijskemu treningu. Poleg učnih ur, ki potekajo v živo, lahko določeno število ur poteka tudi preko e-učenja. Udeleženci jezikovnih tečajev, v našem primeru tečaja italijanščine, imajo tako brezplačno uporabo portala za e-učenje italijanščine. Za sam tečaj udeleženci velikokrat potrebujejo določena gradiva, ki si jih morajo sami priskrbeti, ali pa jih dobijo vključene že v ceno samega jezikovnega tečaja. Poleg učenja novih besed in slovničnih pravil, tečaji tujih jezikov poudarjajo komunikativne metode, saj se zavedajo, da je uporaba tujih jezikov potrebna predvsem v ustnem pogovarjanju. Poleg samega tujega jezika, se udeleženci učijo še spoznavanje tuje kulture, zgodovine in navad določenega naroda. Učenje tujega jezika je zabavno, zato demonstratorji poskušajo udeležencem popestriti učne ure s kakšnim filmom, glasbo in tako dalje. Cilj tečajev začetne stopnje je, da udeleženci spoznajo osnove tujega jezika in pa kulture. Znali se bodo sporazumevati o osnovnih stvareh in vživeti v vsakodnevne situacije. Na višjih stopnjah tečaja pa udeleženci svoje znanje poglabljajo in razširjajo.

Jezikovni tečaji in njihove vrste

Jezikovni tečaji so tečaji, kjer se udeleženci učijo novega tujega jezika ali pa le izpopolnjujejo znanje tujega jezika, ki ga že posedujejo. V Sloveniji so najbolj popularni jezikovni tečaji angleščine, tečaj francoščine, italijanščine in nemščine. Seveda pa obstajajo še drugi jezikovni tečaji, kot je na primer tečaj španščine, ruščine, japonščine in tako dalje. Jezikovni tečaji se razlikujejo glede na učenje tujega jezika, glede na že doseženo stopnjo znanja udeležencev in pa glede na starost udeležencev. Jezikovnih tečajev se lahko udeležujejo že predšolski otroci in vse generacije do upokojencev. Predšolski otroci, ki se na primer udeležijo tečaja francoščine, bodo tam osvojili znanje predvsem skozi igro, zato da jim bo učenje zanimivo in da jim bo osvojeno znanje sploh ostalo do začetka šolanja.

Vrste jezikovnih tečajev

Šolo-obvezni otroci se bodo na tečaju francoščine naučili predvsem francoskih besed in pa slovnice, ki se bi je učili pri pouku, le da je program na tečaju ponavadi obsežnejši. Bolj starejši kot so udeleženci, bolj težak je tudi program samega tečaja. Ljudje, ki so že zaposleni, se jezikovnih tečajev ponavadi udeležujejo zaradi službenih potreb. Redko kdo se bo za tečaj odločil preprosto zato, ker ga zanima določen jezik. Za zaposlene so običajno organizirani drugačne vrste tečaji. To so lahko splošni tečaji, ali pa tečaji, ki temeljijo predvsem na poslovnem jeziku in uporabi jezika v praksi. Na takšne vrste tečajev jih ponavadi pošlje podjetje, kjer so zaposleni, zato ker se zavedajo, da če želijo ostati konkurenčni, da se morajo prilagoditi poslovnemu okolju. Tečaja francoščine se bodo tako, na primer, udeležili tisti zaposleni, katerih podjetje ima veliko stikov s Francijo; se pravi da iz nje ali uvažajo ali izvažajo, ali pa so preprosto v francoski lasti in morajo znati komunicirati s svojimi lastniki. V splošnem naj bi veljalo, da podjetja raje zaposlujejo ljudi, ki posedujejo znanja več različnih tujih jezikov, zato da jim jih ni treba kasneje usposabljati.