All inclusive, odličnost brez vrveža

All inclusive je ponudba brez vrveža .

Vsi ljudje se večino svojega časa vrtimo v krogu svojih običajev in navad, ki se nas držijo kot železna srajca. Zato izbrati nekaj novega pomeni popestritev utirjenih navad in običajev ter spoznanje več. Navade in običaje lahko ponudba all inclusive popestri na mnoge načine. Turistični delavci iz leta v leto presenečajo z mnogimi novostmi in izpopolnjenimi različicami turističnih storitev starejšega datuma. All inclusive je situacija, ki prinaša koristi obema stranema. Turistični delavci lahko preko all inclusive ponudijo in uspešno tržijo vse svoje storitve, turisti pa z all inclusive storitvijo dobijo več storitev hkrati. Nasprotje
all inclusive so posamezne turistične storitve, ki pa v skupnem seštevku niso najbolj ugodne. Za vse, ki želijo racionalnost je v tem primeru all inclusive zelo prikladna rešitev. Ponudba, ki vključuje vse je dobrodošla zaradi možnosti izkoristka in izkušnje vseh turističnih storitev. Ljudje smo večkrat do njih skeptični, ker se predvsem ne zavedamo racionalnosti takšne odločitve. Užiti pol paket turističnih storitev ima neprecenljivo vrednost na človekovem počutju in posledično zdravju. Ker imamo v ponudbi vključene vse storitve, odpadejo čas, stroški, energija in vse ostalo, kar potrebujemo za posamično pridobitev turističnih storitev. Najslabša možna posledica je, da zaradi takšnih težav pride do sporov med razmičnimi udeleženci, kar lahko vpliva na dobro počutje gostov. Turisti smo danes tudi vedno bolj zahtevni, ne le do seštevka turističnih storitev, ampak tudi kakovosti. Turistične storitve so bolj kakovostne, ko so izvajane v predvidenem zaporedju in intenzivnosti aktivnosti. Ko so turistične storitve izvajanje posamično, predvideno zaporedje in intenzivnost aktivnosti odpade, v najboljšem primeru dobimo okrnjeno različico. Zahtevni gostje so na takšne lastnosti turističnih storitev vsekakor pozorni in hočejo predvsem dobre turistične storitve. Zato je izbira ponudbe, ki obsega vse, modra odločitev. V veliki meri preprečuje manj dobre turistične storitve.

All inclusive je ponudba, ki jo ne gre spregledati

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>