Adr, usposabljanje voznikov, ki prevažajo nevarne snovi

Adr je usposabljanje voznikov, ki prevažajo nevarne snovi. Pogosto pojem adr uporabljamo namesto pojma nevarno blago. Ter obratno : nevarno blago razumemo kot adr. Pojem adr je kratica za angleški izraz European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Nevarno blago je razvrščeno v več razredov, prepisano je označevanje vozil za prevoz nevarnih snovi. Vozniki nevarnih snovi morajo opraviti začetno osnovno ali specialistično usposabljanje, po petih letih ga morajo obnoviti.

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti

adr izpit

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti ali adr je mednarodni sporazum med državami. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi. Njegov nastanek temelji na Evropskem sporazumu o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. Poznamo ga pod oznako RID, začel pa je veljati leta tisoč osemsto devetdesetega leta. Adr je bil podpisan tridesetega septembra tisoč devetsto sedeminpetdeset, podrobnejša pravila priloge A in B adr so bila objavljena dvanajst let pozneje. Za prevoz nevarnih snovi, morajo biti vozniki posebej usposobljeni. Udeležiti se morajo osnovnega usposabljanja, ki poteka v obliki tečaja. Ta obsega 18 učnih enot. Vozniki cistern, ki prevažajo nevarno blago v količinah nad kubični meter, se morajo dodatno udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga v cisternah.

Specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi v cisternah je razdeljen na dvanajst učnih enot in praktične vaje. Vozniki, ki prevažajo nevarno blago prvega razreda ena, se morajo udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda ena. Specialistično usposabljanje za prevoz nevarnega blaga razreda ena obsega osem učnih enot. Pridobljeno znanje se potrdi s certifikatom adr, ki traja pet let. Po preteku petih let, vendar pred iztekom certifikata, mora voznik na obnovitveno usposabljanje. Namenjeno je posodabljanju znanja prevoza nevarnih snovi. Obnovitveno usposabljanje traja dva dni oziroma polovico časa, predpisanega za začetno osnovno ali začetno specialistično usposabljanje. Usposobljenost voznika za prevoz nevarnega blaga potrjuje certifikat adr.

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>