Šotor, začasno bivališče

Šotor je največkrat začasno bivališče na prostem. V največ primerih je šotor predvsem način letovanja, poznamo pa tudi razne druge načine uporabe. Nekatera nomadska plemena še danes šotor uporabljajo, kot izključni ali edini bivalni objekt. Kar pomeni z enakim namenom, kot večina drugih hišo ali stanovanje. Zanje je klasična hiša ali stanovanje neprimerno, ker način življenja predvideva selitev na različne lokacije. Zato je enostavneje začasno postavit šotor kot graditi hišo ali podobne objekte. Pogosto gre tudi za območja, kjer tudi najbolj preprostega gradbenega materiala ni ali ga ni dovolj.

Genialen človeški izum

Kdaj je človek odkril šotor ni znano, nedvomno pa je šlo za genialen izum. Šotor je alternativa bivalnim objektom, ki pa jih za razliko ni mogoče enostavno prenašati na poljubne lokacije. S tem si je človek zelo izboljšal možnosti preživetja. Naravna bivališča so sicer enostavna za naselitev, vendar ima človek hkrati omejene možnosti preživetja. Šotor mu obratno omogoča, da se naseli na območju najboljših možnosti za preživetje. V kasnejših obdobjih in kulturah je bil takšen način bivanja prilagojen drugim ciljem, kot so vojskovanje, osvajanje novih ozemlji, iskanje naravnih bogastev in podobnim ciljem. Danes je šotor predvsem del kamping opreme, opreme pohodnikov ter drugih podobnih uporabnikov. Načinom uporabe je šotor tudi prilagojen, zato se je vrsta osnovnih lastnosti prilagodila ali nadgradila. Uporaba v poletnem času je nekaj drugega kot v zimskih razmerah. Šotor namenjen kampiranju v urejenem kampu ima tudi povsem drugačne lastnosti kot šotor namenjen bivanju v visokogorju oziroma bivanju v drugih odročnih krajih. Na vse naštete in druge lastnosti mora biti kupec tudi pozoren. Tudi šotor za kampiranje v urejenem kampu je lahko zelo različen. Nekateri želijo preprosto streho nad glavo, drugi pa imajo dodatne ter zelo različne individualne zahteve. V nobenem primeru dober nakup ne pretirava z zahtevami, ampak izbere šotor z bistvenimi in najbolj uporabnimi lastnostmi. Svoj šotor si lahko izberet na spletni strani https://www.merkur.si.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>