Dermatološka klinika, strokovna pomoč za kožne bolezni in estetske storitve

Dermatološka klinika je strokovna pomoč za kožne bolezni in težave ter razne storitve na področju estetike. Danes je dermatološka klinika na splošno strokovna pomoč pri zdravljenju motenj pigmentacij, alergij, obolenj kož ter drugih težavah s področja dermatologije. Kakovostno zdravljenje je v veliki meri odvisno od znanja in nenehnega izpopolnjevanja v povezavi z dolgoletnimi izkušnjami.

dermatološka klinika

Kožo zaupajmo strokovnjakom ter čim manj eksperimentirajmo na slepo

Človeška koža je velik ter hkrati zelo kompleksen organ. Na prvi pogled se nam zdi koža tista plast, ki nas ščiti pred okolico ter jo moramo redno čistiti, negovati ter skrbeti zanjo. Vendar ima številne funkcije, katere lahko pravilna nega izboljšuje, slaba pa obratno te funkcije poslabša. Načeloma se dermatološka klinika obišče takrat, ko nastanejo v zvezi s kožo in estetiko večji problemi. Vendar je za najbolj odgovorne osebe do lastnega zdravja dermatološka klinika tudi vir informacij pri razmeroma osnovnih vprašanjih. Redno čiščenje, nega in skrb za kožo je danes možno na številne zelo različne načine. Kožo lahko čistimo in negujemo z kozmetiko, pri kateri pa ni težko ugotoviti velike razlike. Koža je lahko po čiščenju ali negi videti v boljšem ali manj boljšem stanju. S tem v zvezi se nam pojavijo številna vprašanja, za katere ima najboljše odgovore dermatološka klinika.

Alternativa je seveda tudi druga kozmetika, možno je spremeniti pristope čiščenja in nege kože ter uvesti druge spremembe. Vendar je zgolj dermatološka klinika ustrezna ustanova, ki nam to področje lahko strokovno razsvetli ter nudi strokovno pomoč v primeru težav s kožo. V vseh drugih primerih pristopamo nestrokovno, spremembe izbiramo in izvajamo na slepo ter brez ustreznih znanj in izkušenj. Kar se lahko na krajši ali daljši rok izkaže za nespametno ali celo škodljivo. Zato velja ob vsaki dilemi, najkasneje pa pri zaznani težavi, poiskati strokovno pomoč. Osnovna čiščenje in nega kože se korak za korakom izboljšuje, če nam pri spremembah svetuje dermatološka klinika.

 

Adr, usposabljanje voznikov, ki prevažajo nevarne snovi

Adr je usposabljanje voznikov, ki prevažajo nevarne snovi. Pogosto pojem adr uporabljamo namesto pojma nevarno blago. Ter obratno : nevarno blago razumemo kot adr. Pojem adr je kratica za angleški izraz European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Nevarno blago je razvrščeno v več razredov, prepisano je označevanje vozil za prevoz nevarnih snovi. Vozniki nevarnih snovi morajo opraviti začetno osnovno ali specialistično usposabljanje, po petih letih ga morajo obnoviti.

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti

adr izpit

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti ali adr je mednarodni sporazum med državami. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi. Njegov nastanek temelji na Evropskem sporazumu o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. Poznamo ga pod oznako RID, začel pa je veljati leta tisoč osemsto devetdesetega leta. Adr je bil podpisan tridesetega septembra tisoč devetsto sedeminpetdeset, podrobnejša pravila priloge A in B adr so bila objavljena dvanajst let pozneje. Za prevoz nevarnih snovi, morajo biti vozniki posebej usposobljeni. Udeležiti se morajo osnovnega usposabljanja, ki poteka v obliki tečaja. Ta obsega 18 učnih enot. Vozniki cistern, ki prevažajo nevarno blago v količinah nad kubični meter, se morajo dodatno udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga v cisternah.

Specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi v cisternah je razdeljen na dvanajst učnih enot in praktične vaje. Vozniki, ki prevažajo nevarno blago prvega razreda ena, se morajo udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda ena. Specialistično usposabljanje za prevoz nevarnega blaga razreda ena obsega osem učnih enot. Pridobljeno znanje se potrdi s certifikatom adr, ki traja pet let. Po preteku petih let, vendar pred iztekom certifikata, mora voznik na obnovitveno usposabljanje. Namenjeno je posodabljanju znanja prevoza nevarnih snovi. Obnovitveno usposabljanje traja dva dni oziroma polovico časa, predpisanega za začetno osnovno ali začetno specialistično usposabljanje. Usposobljenost voznika za prevoz nevarnega blaga potrjuje certifikat adr.