Spoved prek interneta je in ni mogoča

V časih e-vsega se zdi logično, da bi bil internet prej ali slej uporaben tudi za potrebe vernikov – za spovedi in podobne dejavnosti, pa za komuniciranje med verniki, da naj bi pripomogel k ustvarjanju tesnejše verske skupnosti. A žal ni (povsem) tako. Kljub temu ima slovenska RKC v spletu bogato informativno zbirko, ki pa ji je videti, da potrebuje nekoliko več oblikovalske roke, saj jo pripravljajo prostovoljci.

Odgovor na vprašanje, kako cerkve po svetu izrabljajo internet oziroma svetovni splet in kako je s tem pri nas, je enostaven – v spletu imajo cerkve izdelane informativne spletne strani z mnogo informacijami in povezavami v Vatikan in druge teološke inštitucije, a strani žal niso uporabne za elektronsko izpovedovanje vere in opravljanje verskih zakramentov. RKC namreč narekuje, da mora vse zakramente, spovedi in podobna verska dejanja vernik opraviti v živo pri pristojnem župniku, iz oči v oči. Kar je zagotovo koristno za krepitev občutka pripadnosti, po drugi plati pa ostaja vprašljivo, ali bi lahko na ta način cerkev, ki je sicer vsepovsod prisotna, še okrepila svojo dejavnost in pridobila še več dejavnih vernikov. Cerkev (podobno kot mnoga podjetja, banke, države in še kdo) kot eno od ovir pri uvajanju tovrstnih e-možnosti navaja tudi nevarnost vdora v računalniške sisteme.

Tudi papež je letos, 24. januarja, na dan sredstev javnega obveščanja, zapisal posebno poslanico o novem forumu, internetu. Hkrati je simbolično poslal tudi prvo uradno cerkveno elektronsko sporočilo. Izpostavil je prednosti pri evangelizaciji in vzpodbujanju zanimanja za cerkev in poudaril pomanjkljivosti. Papež pravi, da »internet ponuja neizmerno število hitro bežečih informacij. In da v kulturi, ki sloni na kratkotrajnosti, obstaja nevarnost prepričanja, da so dejstva in informacije pomembnejša od vrednot. Internet namreč ponuja veliko količino znanja, ne uči pa nas vrednot.«

 

Lastni kapital

Kot institucionalni financerji z lastnim kapitalom pridejo v poštev naložbene kapitalske družbe, družbe za tvegano financiranje, družbe za venture-capital in podobni profesionalni financerji. Predmet njihovega poslovanja je lastno financiranje podjetij ob njihovi ustanovitvi, razširitvi, prestrukturiranju, sanaciji itd. Udeleženi so kot tihi družabnik, kot komanditist, kot družabnik d.o.o. — torej vedno z omejeno odgovornostjo. Doba udeležbe praviloma na presega 10 let. Če podjetje izpolnjuje pogoje za subvencije, lahko subvencijske banke refinancirajo udeležbo. Kot plačilo za zagotovljeni lastni kapital pogodbeni stranki z dogovorom določita letno udeležbo pri dobičku, ki je lahko kombinirana s fiksnim obrestovanjem.

Mogoče je tudi, da se investicijska družba odpove plačilu za udeležbo med pogodbeno odplačilno dobo in namesto tega ob izteku pogodbe s prodajo svoje udeležbe ostalim družabnikom ali novim družabnikom doseže izkupiček, ki občutno presega prvotno vloženi znesek. Sednje velikim podjetjem (obrtnikom, svobodnjakom) v fazi ustanovitve in zagona daje n.pr. nemško Zvezno gospodarsko ministrstvo preko Deutsche Ausgleichsbank v Bonnu subvencijski kredit kot prispevek k lastnemu kapitalu. Posojilno pogodbo za prispevek k lastnemu kapitalu skleneta Deutsche Ausgleichsbank in ustanovitelj podjetja kot dolžnik, vključena pa je še hišna banka dolžnika kot fiduciar. To velja n.pr. tudi za ustanovitev d.o.o., kjer je udeležen ustanovitelj. Ustanovitelj in — če je poročen — njegov zakonski partner torej osebno jamčita za obveznosti iz kreditne pogodbe.

Prispevek k lastnemu kapitalu je podrejena obveznost ustanovitelja in tako predstavlja lastni kapital. Pri ustanovitvi individualnega podjetja ali osebne družbe predstavlja prispevek k lastnemu kapitalu – kot (podrejeni) tuji kapital — pasivo. Pri ustanovitvi d.o.o. ustanovitelj vnese prispevek k lastnemu kapitalu v obliki vplačila k svojemu deležu družabnika v d.o.o. Davčno-pravno predstavlja prispevek k lastnemu kapitalu tuji kapital.

Subvencije so namenjene ustanovitvam podjetij, nakupu podjetij in aktivni udeležbi pri podjetjih vključno z investicijami v prvih dveh letih po ustanovitvi oz. nakupu. Subvencionirajo se načelno samo investicije v stvarno premoženje. Pri podjetjih z največ 50 zaposlenimi lahko investicije v zaloge predstavljajo največ 30% celotne subvencionirane investicije; pri večjem številu zaposlenih investicije v zaloge ne morejo biti subvencionirane. V okviru ustanovitve novega podjetja lahko največ 10% subvencionirane investicije predstavljajo stroški za odpiranje tržišča (običajni za posamezne panoge), ki zahtevajo dolgoročno vezavo kapitala.

Davčna osnova in davčna olajšava

Poznamo več vrst davčnih olajšav. Davčna olajšava za otroke nam znižuje davčno osnovo in s tem dohodnino, ki jo moramo plačati. Več ko imamo otrok, večje so naše davčne olajšave. Če imamo dva otroka, bo za drugega davčna olajšava večja kot za prvega. Višina olajšav pa je odvisna tudi od tega kako jih uveljavljamo, najbolje je da olajšave delimo po mesecih. Starši lahko za mladoletnega otroka uveljavljajo olajšavo vzdrževanega družinskega člana, ne glede na to ali ima otrok lastne dohodke ali ne. To pomeni da je lahko otrok do dopolnjenega 18 leta starosti vzdrževan družinski član, ob tem pa je lahko mladoletni otrok zavezanec za dohodnino, če njegovi obdavčeni dohodki ne presežejo vnaprej določenega zneska letne dohodninske olajšave.

Davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih je olajšava preko katere lahko delodajalec zniža davčno osnovo v višini 45% plače zaposlene osebe v prvih 24 mesecih zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih let do preteka 24 mesecev.

Pred uveljavljanjem davčnih olajšav pa moramo poznati svojo davčno osnovo, ter razumeti kakšna je davčna stopnja, na primer za družbe znaša davčna stopnja 17%. Preberite si kaj je davčna osnova. Na voljo je veliko davčnih olajšav kot so, najbolje je da si vse informacije preberete na spletni strani za finance Republike Slovenije. S tem si lahko zagotovite kar precejšen prihranek, zato se seznanite s podatki še danes.

Osteoporozo težko zaznamo preden je v poznem stadiju

Najprej je potrebno razčistiti, kaj osteoporoza sploh je. Že veliko časa se zdravstveni strokovnjaki ukvarjajo z razlogi, zakaj se osteoporoza pojavi, vendar še niso prišli stvari do dna. Do zdaj je znano, da osteoporoza, kot že samo ime pove, pomeni stanje, ko postanejo kosti porozne. Zdrave kosti so prožne in elastične, kar pomeni, da ko se nanje izvede pritisk, se ne bodo tako hitro zlomile. Osteoporoza pa je sistemska bolezen, zaradi katere postanejo kosti precej krhke in bolj lomljive kot v primeru, da bi ostale zdrave.

Osteoporoza se pojavi običajno pri starejših osebah. Vendar pa je na žalost diagnosticirana šele takrat, ko je že v poznem stadiju, kar pomeni, da se je že precej razvila in razširila. Razlog za to je, da preprosto pri poteku te bolezni oseba ne zazna, da je kaj narobe. Osteoporoza ne boli, ne povzroča neprijetnih občutkov ali nenavadnih občutkov kjerkoli v telesu. Opazimo jo šele takrat, ko se zlomi kakšna kost v situaciji, ko bi se to ne smelo zgoditi. Kost se zlomi pri povsem običajnem opravilu, ker je postala tako krhka, da pritiska ne zdrži več. In šele takrat zdravnik diagnosticira, da je v ozadju poškodbe osteoporoza.

Statistika kaže, da bo po 50. letu starosti vsaka druga ženska in vsak peti moški do konca svojega življenja utrpel zlom, ki ga bo povzročila osteoporoza. Med najbolj pogoste zlome spadajo predvsem zlomi vretenc in kolka. Pogostokrat pa je podvržena zlomom, ki jih povzroči osteoporoza, tudi roka v tistem delu, ki se nahaja takoj nad zapestjem.

Zlom kosti ni nedolžna poškodba. Smrtnost po zlomu kolka je pri ženskah enako tvegana kot smrtnost pri raku dojke. Statistika je tukaj precej črna: umre namreč kar 25 odstotkov bolnikov, ki si zlomijo kolk. Zato je smiselno, da se osteoporoza diagnosticira čim prej. Osebe lahko nato živijo normalno življenj, le nekoliko bolj se morajo paziti.

Več zanimivih člankov strokovnjakov najdete tukaj

Uzbekistan, zibelka zgodovine

Zgodovina je bila na območju države Uzbekistan pestra. Aleksander Veliki, Mongoli, Džingiskan, ter nepregledne množice potnikov na znameniti Svilnati cesti so območju pustile svoj pečat.
Uzbekistan se je v svoji daljni zgodovini na zemljevide starodavnih poti med Kitajsko in Evropo vpisal na račun vodnatosti območja. Največji delež teh zaslug pripada na največjima rekama Amu Darji in Sir Darji , poleg tega je na teritoriju še 600 drugih rek.
Uzbekistan je država Srednje Azije , meji na Afganistan, Kazahstan, Kirgizistan in Tadžikistan ter na Turkmenistan. Državo Uzbekistan omejujeta dve mogočni reki : Sir in Amu Darija, sicer pa je Uzbekistan omejen z gorami Irana in Afganistana, brezmejnimi stepami Kazahstana, ter puščavo Karakum.
Glavno mesto države Uzbekistan je Taškent . Prestolnica je doživela burno zgodovino ter naravne nesreče, zato je tradicionalne stavbne dediščine malo, več je spomenikov in muzejev iz sovjetskih časov. Chorsu bazar je obsežno trgovsko središče arabskega sloga, ki je večinoma zaprto pod ogromno nadstrešnico, delno pa je odprto. Mošeja Khast Imama hrani enega izmed najstarejših ohranjenih koranov.
Šahrisabz v južnem delu države Uzbekistan je staro mesto z 2700 let dolgo zgodovino. Svoj čas med je spadalo med pomembnejša mesti v Srednji Aziji, ob znameniti Svilni cesti je označevalo polovico poti med Kitajsko in Evropo. Znamenitosti mesta pričajo o tako starodavnih kulturah, ki so jih gradile, kot o tistih, ki so jih rušile. Ena takih je Ak Saraja palača, od katere nekoč ogromnega kompleksa je danes ostal mogočni vhodni portal. Poleg tega se v mestu najde veliko starih mošej in mavzolejev, ter starodavne platane sveti simbol Šahrisabza.
Samarkand leži v dolini reke Zerafshan, ki je z vodnatostjo mesto postavila na strateške točke zemljevidov azijskih trgovskih poti.. Trg Registan je središče mesta. Zaznamujejo ga medrese, muslimanske izobraževalna ustanove Ulugbek, Tillya-Kari, in Sher-Dor. Samarkand je eno najstarejših mest na svetu, ter najbolj znano mesto države Uzbekistan.

Več informacij o državi najdete tukaj

Prevajalska agencija gradi jezikovne mostove

Prevajalska agencija je podjetje, ki strankam omogoča najrazličnejše prevode. Dobra prevajalska agencija nudi ne le možnost velikega števila naborov jezikov, ki za stranke lahko prevede, ampak tud skrbi za stalno izpopolnjevanje prevajalcev, kateri aktivno sodelujejo. Jezik je živ organizem, kot tak doživlja spremembe, katere je treba najprej prepoznati, nadalje naučiti se uporabljati in najti dober kompromis med starejšimi oblikam prevajalskih praks.
Poleg osnovnega poslanstva, to je prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik, dobra prevajalska agencija omogoča, da se osnovno poslanstvo vrši preko najrazličnejših prevajalskih oblik.

Pisni prevodi so ena izmed prevajalski oblik, ki jih prevajalska agencija opravlja pri vršenju svojega poslanstva. Pri pisnih prevodih je pomembno, da prevajalec obvlada tako tehnično, kot umetniško plat prevajanja. Besede, pa če so še tako točne in pravilno preveden, znajo zveneti pusto in suhoparno. Dober prevajalec bo znal vdahniti nekaj umetniškega duha v preveden pisni prevod.

Prevajanje vsebin spletnih je prevajalska oblika, ki je novost v ponudbi, katero prevajalska agencija nudi svojim strankam. Nastala je skladno z razvojem internetnega omrežja, ter večanjem interesnih skupin, ki so v postavitvah spletnih strani ter predstavitvah svojih dejavnosti na njih videle poslovno priložnost. Dostopnost vsebin tujim obiskovalcem ter njihov interes pa je možno zgolj z dobrim prevodom vsebine v tuje jezike.
Prevajalska agencija, ima v svoji ponudbi oblik prevajanja tudi tolmačenje . Pri tem gre v osnovi za prevajanje besed v govorni obliki. Osnovno ponudbo nadgrajujejo z prilagajanje željam strank, ki pogosto potrebujejo tolmače na svojih poslovnih poteh v tujini oziroma povsod tam, kjer je komunikacija zaradi jezikovne ovire okrnjena ali celo onemogočena.
Dobra prevajalska agencija nudi sodno overjene prevode. Pri tej obliki se prevajalska agencija mora posluževati uslug sodnega tolmača, ki je potreben zaradi veljavnosti prevoda, katerega lahko potrdi z žigom.
Prevajalska agencija je dobra popotnica za uspeh podjetja, posameznika ali organizacije na tuje govorečih govornih področjih.

Povzeto po: http://www.prevodialkemist.si/

Standardno zavarovanje za tujino

Zagotovo ste že slišali za rek, da nesreča nikoli ne počiva, in prav zavarovanje za tujino vam omogoča, da ko ste daleč proč od doma, obvladate tveganja, ki ste jim lahko izpostavljeni. V tujini okolja ne poznate dobro, zato se poveča verjetnost, da nastane kakšna nezgoda. Zdravstvene zavarovalnice ponujajo različne zavarovalniške storitve, ki pokrivajo tudi dogodke, ki nastanejo v tujini.

Vsako zavarovanje za tujino pokriva nujno medicinsko pomoč. To je pomoč, ki jo oškodovana oseba nujno potrebuje, da ni v življenjski nevarnosti, da se zmanjšajo bolečine, da se sanira situacijo, ki bi lahko vodila v zdravstvene zaplete in podobno. Poleg tega pa zavarovanje za tujino običajno pokriva tudi nujni zdravstveni prevoz v bolnišnico ali pa v kliniko. Poleg prevoza pa standardno zavarovanje za tujino običajno krije tudi nujno bolniško oskrbo zavarovanca. Kadar je zavarovancu zagotovljena vsa nujna oskrba v tujini, ko je izven življenjske nevarnosti, zavarovanje za tujino pokriva tudi prevoz nazaj v domovino. Običajno je za prevoz poskrbljeno tudi v primeru, da je zavarovana oseba v tujini umrla. Vse stroške, ki so povezni z vračanjem v domovino , krije zavarovalnica.

Najpogosteje se zavarovanje za tujino sklepa za obdobje, ko zavarovanec ostaja v tujini. Zelo praktični in ugodni pa so razni skupinski paketi v katere se lahko vključi družina, prijatelji, sodelavci in drugi člani skupine. Obstajajo seveda različni paketi, ki imajo različno ceno. Bolj kot želite imeti široko kritje, dražje bo seveda paket. Za vse, ki želijo nadstandardne zdravstvene storitve, so smiselni paketi, ki ne pokrivajo le nujne oskrbe, ampak tudi dodatne zdravstvene storitve. Osnovno zavarovanje za tujino običajno pokriva le nujne zobozdravstvene storitve, kar pomeni, da bo preostalo delo potrebno izvesti pri domačem zobozdravniku. Če bi želeli obseg zobozdravstvenih storitev razširiti, tako da bi vam v tujini izvedli celoten zdravstveni proces, bi morali razširiti paket zavarovanja, kar pa seveda pomeni višjo ceno.

http://www.vzajemna.si/