Zdravstveno zavarovanje za študente po 26. letu

Študentje so v času študija zavarovani preko družinskih članov oziroma svojega delodajalca in jim ni potrebno plačevati zdravstvenega zavarovanja. Vsa zavarovanja so krita s prispevki delodajalca njihovih staršev. Kot študentu mu ni treba plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tudi v primeru, da ustreza pogojem za prejemanje denarne socialne pomoči. To se spremeni, ko študent zaključi ali ko dopolni 26 let in torej ostane brez statusa študenta ter ne more biti več zavarovan kot vzdrževan družinski član. Po tem letu si mora tako obvezno kot dodatno zdravstveno zavarovanje urediti sam. Od tu naprej je torej treba doplačati stroške zdravljenja tako zdravstvene, bolnišnične, zdraviliške in zobozdravstvene storitve, zdravila, reševalne prevoze kot medicinske pripomočke. Zato je priporočljivo, da si študent, ki je zaključil šolanje oziroma je brez statusa, uredi tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Tega sklene pri eni izmed zavarovalnic in mesečno, četrtletno, polletno ali letno plačuje premijo. Študent prav tako ne more biti več zavarovan kot vzdrževani družinski član v primeru, če se zaposli oziroma odpre s. p. ali popoldanski s. p. V primeru, če se zaposli, stroške zanj krije delodajalec, v primeru, če odpre s. p., mora v 8 dneh na izpostavi ZZZS-ja vložiti prijavo v zdravstveno in invalidsko ter pokojninsko zavarovanje. V nasprotnem primeru bi moral v primeru prometne nesreče sam plačati prevoz v bolnišnico in zdravljenje, kar lahko stane več kot 10.000 evrov. Kadar je študent zopet pridobil svoj status, se plačevanje premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje s priložitvijo potrdila o šolanju za eno leto zaustavi in v tem času miruje.